Libertárius Párt – Konzuli Testület

  • A Libertárius Konzulok pártunk „országos választmánya”, a 30 tagú Konzuli Testület Tagjai.
  • A Konzuli Testületet a 27 területi szervezeti vezető (Konzul), valamint a Főkonzul, a Pártigazgató és a párt Elnöke alkotja. A Konzuli Testületnek a legrátermettebb szervezők lehetnek tagjai, akiket az Alapszabály értelmében a Közgyűlési Tagok maguk közül ajánlanak a testületbe, tagjait az Elnökség javaslatára az Elnök jelöli ki.
  • Elődünk, a ” Le az Adók 75%-ával Párt ” ( a mai LA75 Mozgalom ) és a Libertárius Mozgalom tagjai privát ökoszisztéma felépítését határozták el és a kontraszelekció megakadályozására POLITIKAI DEKLARÁCIÓT fogadtak el a 2022. 03. 12-én, Budapesten megtartott startégia-alkotó ülésükön.