Libertárius Párt – a Szabadság pártja


” A dolgokat úgy lehet megoldani, ha politikailag hasznossá teszed a rossz embereknek, hogy jó dolgokat tegyenek. „

– Milton Friedman ( Nobel-díjas közgazdász professzor )


Mi vagyunk a LIBERTÁRIUSOK. Magyarország első és egyetlen Szabadság pártja.

Pártunk eszmei értékvilága: a libertarizmus, amely az eszmetörténet legszebb és legkonzekvensebb tudományos alapokon nyugvó koncepciójaként az állami önkény alól kívánja felszabadítani a társadalmat, hogy minden egyén közösségekbe szerveződhessen és minőségi életet élhessen.

Pártunk a szabad piaci környezetvédelem zászlóvivője, amely koncepció a természeti erőforrások magántulajdonba vételét képviseli, hogy a fenntarthatóságban való érdekeltség növekedhessen.

Pártunk az egyén korlátlan önrendelkezését vallja önmaga felett, így téve lehetővé az egyéni felelősségtudat kialakulását, amely megalapozza a közösségi sikereket és a boldog családi életet.


Az Igazgatótanács prominensei
Igazgatótanács, Konzuli Testület, Tagsági Bizottság, Műveleti Igazgatóság, Szabad Generáció

Igazgatótanács: „A szervezeti egység a Párt tanácsadó, véleményező testülete, amely az Elnökség munkáját segíti az által, hogy az Elnökség számára előterjesztett javaslatokat véleményezi. A szervezeti egység tagjai a Párt elismert tagjai, a Párt országos szervezői és kulcsfigurái.” – Alapszabály 2023/1.IV.4.e)

Konzuli Testület: „A szervezeti egység a Párt tanácsadó, véleményező testülete, amely a Közgyűlés munkáját segíti az által, hogy a Közgyűlés számára előterjesztett javaslatokat véleményezi. A szervezeti egység tagjai a Párt elismert tagjai, a Párt országos területi főszervezői, képviselői.” – Alapszabály 2023/1.IV.5.e)

Tagsági Bizottság: „A szervezeti egység a Párt tanácsadó, véleményező testülete, amely a Közgyűlés munkáját segíti az által, hogy a Közgyűlés számára előterjesztett, tagsági jogviszonnyal összefüggő javaslatokat véleményezi. A szervezeti egység tagjai a Párt elismert, szakértő tagjai.” – Alapszabály 2023/1.IV.6.e)

Műveleti Igazgatóság: „A szervezeti egység a Párt adminisztratív, kreatív munka szervezete, amely a Közgyűlés munkáját segíti az által, hogy a Pártban az Elnökség által meghatározott munkamegosztás szerint ellát egyes adminisztratív, illetve kreatív munkákkal kapcsolatos feladatokat. A szervezeti egység tagjai a Párt tagjai, akiket az Elnökség javaslata alapján a Párt Elnöke jelöl ki feladatukra.” – Alapszabály 2023/1.IV.7.e)

Szabad Generáció: „A szervezeti egység a Párt közoktatásban tanuló pártoló, valamint felsőoktatásban tanuló rendes tagjait tömörítő, ifjúsági szervezete, amely ellátja a Párt képviseletét egyes, ifjúsági ügyekkel foglalkozó szervezetek felé, valamint képviseli tagjai érdekeit a nyilvánosságban. A tagjai a Párt szervező és kreatív feladataiba önkéntesen bekapcsolódó személyek.” – Alapszabály 2023/1.IV.8.e)

Műveleti Igazgatóság – Osztályvezetők


Műveleti Igazgatóság – Szervezési Osztály


Műveleti Igazgatóság – Kommunikációs OsztályMűveleti Igazgatóság – Döntéstámogató OsztályTagsági Bizottság Tagjai: Martin Wolf, a Tagsági Bizottság Elnöke; Ecsenyi Balázs, az Etikai Albizottság Elnöke; Tábi István, mint Párt Alelnök; Gayer Péter, mint Pártigazgató; Szabó Eszter, a MIG – Döntéstámogató Osztály vezetője; valamint Gábori L. Balázs póttagként, mint Ügyvezető. A Tagsági Bizottságnak az egyes Divízióvezetők, illetve a Párt Titkár nem lehet tagja.

Mi vagyunk a LIBERTÁRIUSOK. Magyarország meghatározó libertárius közössége. A fáklya hordozói, az egyéni és üzleti szabadság feltétel nélküli hívei. Piacfundamentalista és egyéni szuverenista elveink az eszmetörténet legszebb és legkonzekvensebb ideológiáját adják a kezünkbe, hogy felvegyük a harcot az elnyomó, kifosztó, agresszív, embertelen ideológiákkal és az állami zsarnoksággal. Kíméletlenül fogunk küzdeni a szabadság és az erőszakmentesség irányelvei szerint azért, hogy Magyarország egy libertárius sziget legyen a zátonyra futottak Európájában. Küldetésünk nem kevesebb, mint megtörni a posztkommunista konglomerátumok hálózati uralmát és eltörölni az antiszociális politikai garnitúrát.


Csatlakozz hozzánk a csapatba »