Adatkezelési Tájékoztató

Kik vagyunk

Libertárius Párt ( Székhely: 1164 Budapest, Magtár utca 60-62. );

Libertárius Mozgalom Egyesület ( Székhely: 1164 Budapest, Magtár utca 60-62. ).

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólsz a Facebook pluginon keresztül, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy süti révén. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy a bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Az adatainak törlésére vonatkozó kérelmét a következő e-mail címre várjuk: [email protected]. Adatok törlésének a vonatkozó törvényekben és előírásokban meghatározottak szerint teszünk eleget. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. A látogatóra vagy a felhasználóra vonatkozó automatizáltan rögzített és/vagy az általa külön, kifejezetten megadott adatokat a honlap technikai üzemeléséből fakadó szükség okán harmadik féllel korlátlanul megoszthatjuk; például: tárhelyszolgáltató, adatbázisszolgáltató, elemzésszolgáltató, mentésszolgáltató, hitelesítésszolgáltató, védelemszolgáltató.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Teljesen mértékben alkalmazzuk a GDPR rendelkezéseit. A honlap működtetése során a kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben („Info tv.”) az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira.

Az oldalon elérhető Google térkép melletti interakciós felületen bárki beküldheti Magyarországon bejegyzett vállalkozások adatait. A beküldéssel a beküldő elfogadja, hogy jogi felelősségének tudatában az űrlapon bevitt adatokat közvélemény kutatás céljából adja meg, valamint külön, és kifejezetten kéri az adatok adatbázisban való tárolását és internetes közzétételét az adatok időbeli korlátja nélkül a megadott Google térképen. A beküldő az adatok beküldésével nyilatkozik, hogy az adatokat jogában áll megadnia.

Az oldalon elérhető aláírási felületen bárki beküldheti saját személyes adatait. A beküldéssel a beküldő elfogadja, hogy jogi felelősségének tudatában az űrlapon bevitt adatokat közvélemény kutatás céljából adja meg, valamint külön, és kifejezetten kéri az adatok adatbázisban való tárolását és internetes közzétételét az adatok időbeli korlátja nélkül a feltüntetett feltételekkel. A beküldő az adatok beküldésével nyilatkozik, hogy az adatokat jogában áll megadnia.

Bármilyen adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Előválasztás ’21

Az Országos Előválasztási Bizottság által szervezett „Előválasztás 2021” elnevezésű vitasorozathoz kapcsolódóan a pártunk a hatályos jogszabályok és az Országos Előválasztási Bizottság által alkalmazott szabályozások betartásával, a fentebb hivatkozott GDPR szabályozással összhangban a jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékleteként elérhetővé teszi a vonatkozó, az Országos Előválasztási Bizottság által meghatározott adatkezelési szabályok gyűjteményét, PDF formátumban. A dokumentum alább tekinthető meg és/vagy tölthető le: