Libertárius Konzulok

🤘
Mi, a LIBERTÁRIUSOK a decentralizált szerveződés eszmei pártfogói vagyunk.
  • A Libertárius Konzulok pártunk “felügyelő bizottsága”, a 30 tagú Konzuli Testület Tagjai.
  • A Konzuli Testületet a 27 területi szervezeti vezető (Konzul), valamint a Pártigazgató, a Főkonzul és a Kampányfőnök alkotja. A Konzuli Testületnek a legrátermettebb szervezők lehetnek tagjai, akiket az Alapszabály értelmében a Közgyűlési Tagok maguk közül ajánlanak a testületbe.
  • Elődünk, a “Le az Adók 75%-ával Párt” ( a mai LA75 Mozgalom ) és az alakuló LIMO Egyesület tagjai privát ökoszisztéma felépítését határozták el és a kontraszelekció megakadályozására POLITIKAI DEKLARÁCIÓT fogadtak el a 2022.03.12-én, Budapesten megtartott startégia alkotó ülésükön.