Konzuli Testület

  • A Libertárius Konzulok pártunk „országos választmánya”, a 30 tagú Konzuli Testület Tagjai.
  • A Konzuli Testületet a 27 területi szervezeti vezető (Konzul), valamint a Pártigazgató, a Főkonzul és a Kampányfőnök alkotja. A Konzuli Testületnek a legrátermettebb szervezők lehetnek tagjai, akiket az Alapszabály értelmében a Közgyűlési Tagok maguk közül ajánlanak a testületbe, tagjait az Elnökség javaslatára az Elnök jelöli ki.
  • Elődünk, a „Le az Adók 75%-ával Párt” ( a mai LA75 Mozgalom ) és az alakuló LIMO Egyesület tagjai privát ökoszisztéma felépítését határozták el és a kontraszelekció megakadályozására POLITIKAI DEKLARÁCIÓT fogadtak el a 2022.03.12-én, Budapesten megtartott startégia alkotó ülésükön.