Libertárius Párt – a Szabadság pártja


” A dolgokat úgy lehet megoldani, ha politikailag hasznossá teszed a rossz embereknek, hogy jó dolgokat tegyenek. “

– Milton Friedman ( Nobel-díjas közgazdász professzor. Született: Beregszász, Magyarország, 1912. )

Mi vagyunk a LIBERTÁRIUSOK. Magyarország első és egyetlen Szabadság pártja.

Pártunk eszmei értékvilága: a libertarizmus, amely az eszmetörténet legszebb és legkonzekvensebb tudományos alapokon nyugvó koncepciójaként az állami önkény alól kívánja felszabadítani a társadalmat, hogy minden egyén közösségekbe szerveződhessen és minőségi életet élhessen.

Pártunk a szabad piaci környezetvédelem zászlóvivője, amely koncepció a természeti erőforrások magántulajdonba vételét képviseli, hogy a fenntarthatóságban való érdekeltség növekedhessen.

Pártunk az egyén korlátlan önrendelkezését vallja önmaga felett, így téve lehetővé az egyéni felelősségtudat kialakulását, amely megalapozza a közösségi sikereket és a boldog családi életet.
Az Igazgatótanács TagjaiA Tagsági Bizottság TagjaiA Libertárius Párt csapata »