LIBERTÁRIUSOK – Társadalmi Szolidaritás

.. a SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG valódi képviselői mi, a libertárius LA75 vagyunk.

  • mi, libertáriusok (piacpártiak) hitelesen képviseljük és keményen hiszünk is abban a felfogásban, hogy a társadalmi szolidaritáshoz és a polgári önkéntesség fejlődéséhez a segélyek általi kiszolgáltatottság és a szükségtelen adók mértékének csökkentése vezethet el. A boldogulás előfeltétele a pénzügyi függetlenség; az államtól független és a társadalmi többségnek nem kiszolgáltatott, hanem pedig önálló döntési lehetőséggel bíró, céltudatos egyéni-közösségi élet. Ehhez kizárólag a piaci szabadság és a felelős egyéni döntések, nem pedig az arról való lemondás tud elvezetni.
  • A társadalmi egyenlőtlenségek fő oka: az állami beavatkozás a piacba. Az állam a szubvenciókkal monopóliumokat hoz létre. A túlszabályozással pedig ügyeskedésre ösztönzi a vállalkozásokat és a dolgozókat, így végül a tisztességes és a versenyképes egyén vagy vállalkozás kárvallott lesz. Ez nyitja ki a társadalmi ollót. Az állam a szegényektől vesz el, hogy a gazdagoknak adhassa és az állami szolgáltatások valójában lobbiérdekek. A sanyarú sorsú közösségek és egyének felemelkedéséhez az államtól függetlenül szervezett gazdaság és a decentralizált fizetőeszközök használata segíthet közelebb kerülni. A környezeti katasztrófák fő oka, hogy a korrupt állami hivatalnokok kezében van a döntés joga és kicsi a szabad, magántulajdon részaránya.

A LA75 PROGRAMJA TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FEJLESZTÉS ALATT VAN. PROGRAMUNK RÖVID KIVONATA: LETÖLTÉS (PDF)

˝A szabad ember számára az ország az ezt alkotó egyének gyűjteménye, nem pedig valami felettük.˝

– Milton Friedman

LIBERTÁRIUS FINTECH KÖZÖSSÉG A FACEBOOK-ON